• અમારા 99% ઉત્પાદનો 7 દિવસની અંદર પહોંચાડાય છે

  • ઝડપી ડિલિવરી સિસ્ટમ
  • મોટાભાગના ઉત્પાદનો પર એક જ દિવસનું શિપમેન્ટ
 • સીધો સપોર્ટ

  • વિશિષ્ટ ઉત્પાદન નિષ્ણાતો
  • મફત અજમાયશી સાધન
  • ઝડપી તકનીકી સપોર્ટ andનલાઇન અને lineફલાઇન
  • ઉત્પાદન તાલીમ અને વેચાણ પછીનું સપોર્ટ

RECOMMENDED ITEMS

LR-W Series Self-Contained Full-Spectrum Sensor Catalogue

LR-W Series Self-Contained Full-Spectrum Sensor Catalogue
 • [File type]PDF:4.12MB

CV-X/XG-X Series Vision System with Pattern Projection Lighting Catalogue

CV-X/XG-X Series Vision System with Pattern Projection Lighting Catalogue
 • [File type]PDF:4.9MB

VHX-7000 Series Digital Microscope Catalogue

VHX-7000 Series Digital Microscope Catalogue
 • [File type]PDF:11.54MB

IV2 Series Vision Sensor with Built-in AI Catalogue

IV2 Series Vision Sensor with Built-in AI Catalogue
 • [File type]PDF:6.1MB

MD-X Series 3-Axis Hybrid Laser Marker Catalogue

MD-X Series 3-Axis Hybrid Laser Marker Catalogue
 • [File type]PDF:3.72MB

Sign In

User Registration

* is required information.