• எங்கள் 99% தயாரிப்புகள் 7 நாட்களுக்குள் வழங்கப்படுகிறது

  • விரைவு விநியோக முறை
  • பெரும்பாலான பொருட்கள் அன்றே விநியோகிக்கபடும்
 • நேரடி ஆதரவு

  • சிறப்பு தயாரிப்புகளுக்கான நிபுணர்கள்
  • இலவச சோதனை உபகரணங்கள்
  • விரைவு தொழில்நுட்ப ஆதரவு இணையம் வாயிலாகவும் நேரடியாகவும்
  • கருவிகள் பயிற்சி மற்றும் விற்பனைக்குப் பின் ஆதரவு

RECOMMENDED ITEMS

LR-W Series Self-Contained Full-Spectrum Sensor Catalogue

LR-W Series Self-Contained Full-Spectrum Sensor Catalogue
 • [File type]PDF:4.12MB

CV-X/XG-X Series Vision System with Pattern Projection Lighting Catalogue

CV-X/XG-X Series Vision System with Pattern Projection Lighting Catalogue
 • [File type]PDF:4.9MB

VHX-7000 Series Digital Microscope Catalogue

VHX-7000 Series Digital Microscope Catalogue
 • [File type]PDF:10.79MB

IV2 Series Vision Sensor with Built-in AI Catalogue

IV2 Series Vision Sensor with Built-in AI Catalogue
 • [File type]PDF:6.1MB

MD-X Series 3-Axis Hybrid Laser Marker Catalogue

MD-X Series 3-Axis Hybrid Laser Marker Catalogue
 • [File type]PDF:5.61MB

Only mainland ChinaKorea mobile numbers. If you are in another area, please log in using your email address.

We guarantee 100% privacy – your information will never be shared.

Privacy Statement

Online Member Benefits

 • Instant product catalogue and technical guide downloads
 • Seamlessly submit requests for pricing and demonstrations
 • One-time registration, unlimited access

Register

Step 1/3

Please provide the information below to create your KEYENCE web account. This One-Time registration unlocks unlimited access to our web resources.

KEYENCE Technical E-News

Check Your Inbox

We've just emailed a verification link to .
Once it arrives, it will be valid for 24 hours.
Didn't receive an email? Please check your spam or junk folder.